Díli, Iha Loron Segunda-Feira lokraik (30/11/2020), Sekretáriu Estadu Kooperativas (SECOOP), Dr. Elizário Ferreira, MM partisipa aprezentasaun Orsamentu Jerál Estadu 2021 iha faze jeneralidade ba loron dahuluk iha uma fukun Parlamentu Nasionál.
#Media SECOOP#